/>

Nytt samarbete med Skolyoga

Norlandia Förskolor har inlett ett samarbete med organisationen Skolyoga. Samarbetet är en del av vår hälsosatsning med målsättningen att integrera yoga som ett naturligt inslag på våra förskolor.

Som ett led att stärka vår hälsofrämjande inriktning har Norlandia Förskolor inlett ett samarbete med Skolyoga. Aktuell forskning visar att yoga har en rad positiva effekter på barn i förskole- och skolmiljö. Bland annat stärks fokus- och koncentrationsförmågan, självförtroende och självkänsla samt kroppen och smidighet. 

Satsningen inleds under våren med föreläsningar och workshops under ledning av Skolyogas utbildningsledare. Intresserade förskolechefer och pedagoger erbjuds delta i utbildningarna som innehåller evidensbaserade övningar inom stresshantering, andning, rörelse, stillhet, kommunikation och värderingar. Efter genomförd utbildning kan pedagogerna genomföra olika yogaövningar tillsammans med barnen.

Vi ser fram emot ett spännande år tillsammans med Skolyoga!
Namaste! 

Läs mer om Skolyoga.