/>

Ny hälsosatsning inledd med Generation Pep

Stillasittande och skärmtid ökar bland barn och unga i dagens Sverige. I en satsning att få barn att leva ett mer aktivt och hälsosamt liv, har Norlandia Förskolor tillsammans med Generation Pep tagit fram NorlandiaSkuttet – en modell som innebär ökad fysisk aktivitet i kombination med näringsriktig mat på Norlandias förskolor runtom i landet. Modellen är en pilotsatsning och målet är att utveckla en modell som alla Sveriges förskolor kan ta del av över tid.

Generation Pep är en organisation initierad av Kronprinsessparet som arbetar med utvalda partners från ideell, offentlig och privat sektor för att nå visionen om att alla barn och unga ska ha möjlighet och vilja att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

- Vi är väldigt stolta och glada över vårt samarbete med Norlandia Förskolor. Hälsa är inte jämlik idag och eftersom förskolan möter väldigt många barn finns här en fantastisk möjlighet att göra skillnad. Det finns studier som visar att 4-åringar sitter stilla hälften av sin vakna tid och forskning visar barn som är fysiskt aktiva och har goda kostvanor oftare upprätthåller en hälsosam livsstil även som vuxna, säger Lenka Prokopec Karlberg, ansvarig samarbetspartners, Generation Pep.

NorlandiaSkuttet i samarbete med Generation Pep innebär att Norlandias förskolor erbjuder daglig pedagogiskt ledd fysisk aktivitet och organiserad utevistelse flera gånger per dag. Barnen serveras näringsriktig mat genom Norlandia Förskolors måltidskoncept Mat med Smak som fokuserar på god och hälsosam mat lagad från grunden enligt rådande näringsrekommendationer. I modellen ingår även utbildning och inspiration till föräldrar.

- Vi känner ett stort samhällsansvar i frågor kring barns hälsa och välmående och som en av Sveriges största förskoleaktörer kan vi ha stor inverkan på att skapa hälsosamma levnadsvanor för barn tidigt i livet. Genom att samarbeta med Generation Pep får vår satsning extra kraft och med den modell vi nu tagit fram kan vi tillsammans göra skillnad för många barn, vilket känns oerhört viktigt, säger Gabriella Reuterswärd, Marknads- och Försäljningschef, Norlandia.

1500 barn på Norlandias Förskolor kommer att ta del av NorlandiaSkuttet redan under hösten och inom 3 år ska Norlandia Förskolors samtliga 60+ förskolor och ca 4000 barn vara en del av satsningen.