Norlandia Förskolor Stallet

Norlandia Förskolor Stallet erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras.

Stallet ligger i området Runby i Upplands Väsby och erbjuder 59 förskoleplatser fördelade på tre avdelningar. Stallet är inrymd i en K-märkt och vacker fastighet med nytänkande lärmiljö. Genom vårt pedagogiska arbete genomför vi under året olika projekt och aktiviteter för att stimulera våra barn till nya lärdomar och erfarenheter. Vi har en utegård med planteringar och utomhusleksaker där våra barn vistas dagligen. I närområdet finns gott om grönområden och lekplatser som vi regelbundet besöker.

Det dagliga mötet och dialogen med barnets vårdnadshavare skapar ett ömsesidigt förtroende, trygghet och glädje till hela familjen. Vi lever efter mottot; tillsammans skapar vi en förskola med utgångspunkt för barnens bästa. Vårdnadshavare är alltid välkomna att ta del av verksamheten.